Какво е отосклероза?

otosclerosa-bolnicaevropa.jpg

Какво е отосклероза?

 

Отосклерозата (Otosclerosis) е заболяване, водещо до бавно и прогресивно намаление на слуха. Причините за възникването му не са напълно ясни, но е установена известна наследственост.

Счита се също, че под въздействие на ендокринни фактори заболяването засяга по-често женския пол.

За да чуваме е необходимо слуховата верига в средното ухо, състоящата се от трите слухови костици – чукче, наковалня и стреме, да бъде подвижна. При отосклерозата настъпва фиксиране на най-малката кост в човешкото тяло – стремето. В следствие на това звуците не се предават адекватно към вътрешното ухо и настъпва намаление на слуха.

Отосклероза

В началото намалението на слуха е за едното ухо, а в последствие се засяга и другото. Пациентите често се оплакват и от шум в ухото. Интересен факт е , че тези болни чуват по-добре в шумна обстановка.

Извършването на изследване на слуха (аудиометрия) е от съществено значение за поставяне на диагнозата.

Аудиометрия болница Европа

Лечението на отосклерозата е оперативно.

Хирургичната намеса се нарича стапедопластика. Част от стремето се премахва и на негово място се поставя протеза. Работи се изцяло през ушния канал. Пациентите се възстановяват бързо.

Постепенно настъпва подобрение на слуха. В голяма част от случаите се повлиява и субективният шум.

В Болница Европа и МЦ Еврохелт е обособен специализиран център за изследване на слуха, който е неизменна част от отделението по Уши, Нос, Гърло

Целта на центъра е да подпомага с прецизна диагностика в доболнични условия цялостния лечебен процес.
В центъра се провеждат диагностични и терапевтични процедури касаещи заболявания на средното и вътрешно ухо при деца и възрастни.
Център за изследване на слуха

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени