ДНЕВЕН БОЛНИЧЕН РЕЖИМ И ПОСЕЩЕНИЯ


ЖИВОТЪТ В БОЛНИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ

Денят в болницата започва рано, защото винаги има много дейности, които да бъдат направени в отделенията. Макар да Ви се стори дълъг денят, той свършва по-рано отколкото сте свикнал, но почивката е много важна, за да възстановите здравето си.

Медицинска информация:
Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна.
Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на Вашия личен лекар. Моля питайте лекуващия лекар или дежурната медицинска сестра ако искате да знаете всичко за вашето състояние, лечението или за медикаментите, които приемате. Ако имате болки или не се чувствате добре, моля, не се притеснявайте да им кажете.
По Ваше желание персоналът няма да уведомява или ще уведомява роднините ви за Вашето здраве.

Пушене:

  • Много се надяваме да не пушите през целия престой в заведението, защото това е вредно за всички

Моля, спазвайте следните правила:
Вие не сте сам, за да пушите в отделението

  • Ако се налага да пушите, попитайте медицинската сестра къде може да се пуши
  • Помолете посетителите да не пушат докато са на посещение

ХРАНА:

Храната се сервира в отделенията приблизително в следните часове:

Закуска -7.30ч.
Обяд – 12.00ч.
Вечеря -18.00ч


Медицински персонал:
Всеки, който постъпва в МБАЛ „Болница Европа „- ООД гр. София е обгърнат от грижите на специалист, чието име ще научите в отделенията. Освен това на Ваше разположение ще бъде екип от лекари, които ще се грижат за Вас ден след ден.
Вашият лекар ще ви посещава редовно, ще провежда и визитациите, за да наблюдава развитието и следи лечението Ви.

Медицински сестри:
Те са отговорни за това, да се уверят, че Ви е оказана необходимата грижа и медицинското Ви лечение се провежда правилно и ефективно съгласно предписанието на лекуващия лекар.

Друг персонал:
Физиотерапевти, рентгенолози, терапевти , лаборанти, портиери са част от персонала, посещаващ отделенията.

ВРЕМЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

Времето за посещение е регламентирано, но е възможно да е различно за всяко едно отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.
Позволено е само двама посетители да има до болничното легло по едно и също време. Посещението на деца с благоразумно поведение е допустимо само по преценка на дежурната сестра.
Ако на Вашите роднини и приятели им е трудно да се вместят във времето за посещение, могат да разговарят със старшата сестра и ако е възможно преместване на времето за посещение за тях.
В интензивни отделения се допускат свиждания само на най-близки роднини, като часовете се определят в зависимост от състоянието на пациента.
Молим, не носете цветя и включени мобилни телефони в интензивните отделения
.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

Вашите основни човешки права и задължения са винаги от главно значение и това е още по-вярно, когато сте болен. Като пациент на МБАЛ „Болница Европа“ – ООД гр.София Вие сте в правото си да обсъждате всичко, което касае Вас (всички неудовлетворения и опасения) с мед. сестри, лекарите или болничната управа.

Защита на база данни:
Пациентите трябва да знаят, че болницата пази информацията за тях и лечението им в специализирана система. Тази система предлага най-доброто, от което се нуждае пациентът и служи за нуждите на здравеопазването. Информацията се счита за строго секретна /поверителна/, и не може да бъде предоставяна на лице, което не е ангажирано с прякото лечение на пациента.

ИЗПИСВАНЕ /прибиране в къщи/

Когато сте готови да напуснете нашите грижи, ще Ви бъде казано предварително от дежурната сестра и тя ще Ви даде цялата необходима информация.
Болничният лекар ще напише разяснение (епикриза) за личния Ви лекар за лечението, което Ви е проведено. Вие трябва лично или по пощата да предадете това писмо.
Уверете се, когато напускате отделението , че имате:
Рецепта за лекарства , които са Ви изписани
Епикриза
Всички медицински удостоверения, за които сте настоявали
Датите и времето за всички предстоящи контролни прегледи, ако имате насрочени такива;някой, който да Ви откара у дома , при необходимост;

Подаръци за персонала:
Не се допуска персоналът да приема парични дарения. Ако искате да направите дарение на болницата, потърсете среща с Изпълнителния директор.

СЪВЕТИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОМЕНТАРИ

Ние се надяваме, че услугата, която Ви предоставяме е помогнала да се излекувате колкото се може е по-бързо. Вашето мнение за грижите в болницата ще ни бъде необходимо, за да установим нещата, които трябва да се подобрят. Надяваме се, чрез Вашия поглед да подобрим и усъвършенстваме грижите, които полагаме за пациентите в МБАЛ “ Болница Европа“ – 0Д гр. София

Благодарим Ви , че избрахте нас!!!


bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени