Лаборатория по обща и клинична патология

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура за максимално автоматизиране на работния процес и за осигуряване на качествено и своевременно диагностициране.
Хистопатологията представлява микроскопско изследване на промени в тъканите причинени от различни патологични процеси. Потърсете ни за превантивна грижа – правилната диагноза е първата и най-важна стъпка във Вашето лечение.
Хистопатологията представлява микроскопско изследване на промени в тъканите причинени от различни патологични процеси. Потърсете ни за превантивна грижа – правилната диагноза е първата и най-важна стъпка във Вашето лечение.


Хистологично изследване


Хистологичното изследване представлява мощен диагностичен инструмент , който позволява точен анализ на човешки тъкани, чрез който лекарите специалисти – патолози, са в състояние да открият клетъчни промени и да предоставят важна информация за диагностицирането и управлението на широк спектър от заболявания. Изследването се състои в наблюдение под микроскоп на проба от тъкан, която е взета от частта на тялото, където се предполага, че се развива тумор или друго заболяване чрез биопсия, или от парче отстранено в операционната зала.

Повечето биопсии включват малки проби, взети от мястото, където клиницистът подозира наличието на патологичен процес. Друг пример е премахването на бенка от дерматолог, за да се подложи на по-задълбочена проверка и в случаи на съмнение за меланом.

Пробите, получени в лабораторията за хистологично изследване се обработват по специален начин, правят се селективни срезове, поставят се върху предметни стъкла и се оцветяват, след което са готови за анализ под микроскоп.

Някои случаи налагат в допълнение използването на допълнителни багрила – специлани оцветявания, способни да подчертават определени клетъчни структури като: мазнини, фиброзни тъкани, слуз, микроорганизми като гъбички, бактерии, протеини и други химични вещества, полезни при диагностицирането на определени патологични промени. Друг метод подпомагащ диагностицирането е имунохистохимията.Хистопатологията представлява микроскопско изследване на промени в тъканите причинени от различни патологични процеси. Потърсете ни за превантивна грижа – правилната диагноза е първата и най-важна стъпка във Вашето лечение.
Хистопатологията представлява микроскопско изследване на промени в тъканите причинени от различни патологични процеси. Потърсете ни за превантивна грижа – правилната диагноза е първата и най-важна стъпка във Вашето лечение.

Имунохистохимия


Имунохистохимията е техника, която играе много важна роля в рутината на лабораторията по клинична патология. Тази техника всъщност е в състояние да идентифицира специфични молекули или структури на вътрешно- и извънклетъчното отделение. Това е сложен и силно специфичен метод за откриване на определени антигени, присъстващи в тъканта или клетките, които трябва да бъдат изследвани. Специфичното антитяло за търсения антиген се поставя върху участък от тъкан или върху подходящо подготвени клетки. По този начин ще имаме имунна реакция антиген-антитяло, която впоследствие ще бъде разкрита от вторично антитяло, конюгирано с катализиращ ензим, който реагира със субстрат, образувайки оцветен продукт, видим под оптичен микроскоп. Имунохистохимията се използва за подпомагане на диагностицирането при редица кожни заболявания и е метод за диагностиката на кожни лимфоми и лимфопролиферативни заболявания.

Резултатите от имунохистохимичното изследване са решаващи за избор на стратегия на терапия, включително персонализирана, както и за определяне на първичната локализация на метастази от неизвестно първично огнище.В случаите с тъкан от метастази или при съмнение за рак с неустановено първично огнище, когато е трудно да се установи типа клетки, от които туморът е започнал развитието си, имунохистохимията определя вида клетки, използвайки специфични маркери по клетъчната повърхност. Имунохистохимията подпомага също така и различаването между доброкачествени и злокачествени тумори, както и:

✔ скоростта на растеж;

✔ развитието на туморния процес;

✔ реакцията към химиотерапия;

✔ вида и ефективността на лечението.Хистопатологията представлява микроскопско изследване на промени в тъканите причинени от различни патологични процеси. Потърсете ни за превантивна грижа – правилната диагноза е първата и най-важна стъпка във Вашето лечение.

В лабораторията по патохистология се извършват следните дейности:


Рутинна оброботка на тъканни проби постъпващи от структурните звена на болницата (кожни биопсии, хирургични материали от клиниката по обща хирургия, биопстчни материали от УНГ и ЛЧХ отделението).

Рутинна оброботка на тъканни проби (кожни биопсии) пристигащи от други лечебни заведения в София и страната.

Извършва консултации (второ мнение) на материали на пациенти от други лечебни заведения по тяхното желание или насочени от специалист;

Онкопрофилактични цитонамазки, необходими за изключване на рак на маточната шийка.


Хистопатологията представлява микроскопско изследване на промени в тъканите причинени от различни патологични процеси. Потърсете ни за превантивна грижа – правилната диагноза е първата и най-важна стъпка във Вашето лечение.

Приемаме препарати и парафинови блокчета за второ мнение от цялата страна

Ползи и предимства за пациента

✔ Лабораторията разполага със съвременна апаратура, което позволява бързата и прецизна изработка на препарати;
✔ Съчетание от съвременна технология, квалифицирани специалисти и грижа към индивидуалните нужди на всеки пациент;
✔ Предоставяне на висококачествени медицински услуги;
✔ Персонализирано обслужване – отдаваме голямо значение на индивидуалния подход към всеки пациент;
✔ Локацията на Болница Европа е на главен булевард в град София (срещу Пирогов), което гарантира добра видимост и достъпност на медицинския център за пациентите от София, страната и чужбина.

ℹ Резултатите се получават в рамките на до седем дни.
☎️Телефон за контакт: 088 994 776
📍 град София, бул. “Пенчо Славейков“ №2
📧 [email protected]Хистопатологията представлява микроскопско изследване на промени в тъканите причинени от различни патологични процеси. Потърсете ни за превантивна грижа – правилната диагноза е първата и най-важна стъпка във Вашето лечение.

Често задавани въпроси

  • Какво представлява биопсичното изследване?
  • Кога и защо се налага допълнителен втори анализ?
  • Как мога да си направя хистопатологично изследване второ мнение?
  • След колко време стават готови резултатите?
  • Каква е цената на хистопатологичното изследане?
Какво представлява биопсичното изследване?

Биопсията е медицинска процедура, чрез която се взема малко парченце тъкан от различни органи на тялото. Тя се обработва и оцветява в специализирана лабораториия по патохистология, след което лекар специалист (патолог) я изследва под микроскоп. За повечето от сериозните заболявания при човека биопсията има решаващо значение за определяне причината на болестта, нейната напредналост, както и за лечебното поведение.

Кога и защо се налага допълнителен втори анализ?

✔ При диагностично трудни случаи.
✔ Преди започване на последващо лечение (химио- или лъчетерапия).
✔ При съмнение за неточно поставена диагноза.
✔ Ако заболяването не се повлиява от лечението и резултатът е незадоволителен, второто мнение ще даде сигурност, относно избора на лечение спрямо правилната диагноза.

Доверете се на МБАЛ Болница Европа за второ мнение.

Как мога да си направя хистопатологично изследване второ мнение?

За да направите повторни изследвания е необходимо да си вземете парафиновите блокчета с изследваната тъкан и стъкълцата (хистологични препарати) от болницата в която Сте оперирани или Ви е направена биопсия.

След колко време стават готови резултатите?

Обикновено резултатът от хистопатологичното изследване излиза до една седмица след получаване на материала в лабораторията. В зависимост от сложността на случая резултатът може да се забави до 10 работни дни от получаване на материала в лабораторията.

Степента на сложност на случая се определя от:

  • Броя на изпратените материали;
  • Сложността на диагностичния алгоритъм, който трябва да бъде приложен;
  • Необходимостта от допълнителни хистопатологични изследвания;
  • Достъпа до важната медицинска документация.
Каква е цената на хистопатологичното изследане?

Цената зависи от броя необходими хистопатологични изследвания, често се налага да се направят един, два, или три хистопаталогични анализа, за да се предостави точна диагноза. Това се явява определящ фактор при цената на хистопатологичния анализ. Определящ фактор също е броят на изследваните биопсични блокчета.


Потърсете ни за превантивна грижа – правилната диагноза е първата и най-важна стъпка във Вашето лечение. При открито образувание, неясна диагноза или второ мнение!

Запазете своя час сега!

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени