Болнична аптека


За контакт:

+359 888 994 776


Работно време на болничната аптека е всеки работен ден между 08:00 и 16:00ч.

Болничната аптека притежава лиценз за дейност издаден от Изпълнителната агенция по лекарства, включително за работа с наркотични вещества. Чрез нея се набавят всички лекарства, медицински консумативи и изделия, необходими за работата на болницата и медицинския център и провеждането на лечебния процес на пациентите в отделенията.

Болнична аптека

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени