КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

2023

„Лечебното заведение работи с НЗОК по следните клинични пътеки и амбулаторни процедури:“

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

АПр №18 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност
АПр №25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
АПр №26 Амбулаторни хирургични процедури
КП№136 – „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност“.
КП№137 – „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност“.
КП№138 – „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушитеу носа и гърлото със среден обем и сложност“.
КП№139 – „Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести“.
КП№140 – „Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести“.
КП№225 – „Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност“.
КП№226 – „Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност“.
КП№227 – „Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност“.
КП№228 – „Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията“.
КП№230 – „Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област“.
КП№231 – „Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости“.
КП№236 – „Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан“.
КП№237 – „Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване“.
КП№999 – „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“.


bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени