КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

02.01.2016

МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА“ ООД РАБОТИ С НЗОК ПО СЛЕДНИТЕ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ТЕХНИТЕ СТОЙНОСТИ (за възраст над 18 год.):

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

КП№136 – „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност“.
КП№137 – „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност“.
КП№138 – „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушитеу носа и гърлото със среден обем и сложност“.
КП№139 – „Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести“.
КП№140 – „Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести“.
КП№225 – „Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност“.
КП№226 – „Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност“.
КП№227 – „Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност“.
КП№228 – „Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията“.
КП№230 – „Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област“.
КП№231 – „Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости“.
КП№236 – „Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан“.
КП№237 – „Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване“.
КП№999 – „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“.