ПРИЕМ В БОЛНИЦАТА


КОГАТО ПРИСТИГНЕТЕ В БОЛНИЦАТА

Вашето направление за хоспитализация:

  • то ще Ви посочи в кое отделение ще бъдете настанен;
  • когато достигнете до главния болничен вход, се обърнете към регистратурата за регистриране на личните данни и ще Ви бъде показан пътя към отделението където трябва да бъдете приет.


Вие ще бъдете посрещнат от дежурната сестра.
Моля, кажете на медицинския персонал, ако Вие:

  • вземате някакви медикаменти/лекарства;
  • имате алергия към медикаменти или храни;
  • нуждаете се от медицински удостоверения докато сте в болницата;
  • Вашите роднини могат да Ви посещават през определеното за посещение време.

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени