ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 • БОЛНИЦА ЕВРОПА И МЦ ЕВРОХЕЛТ РАБОТЯТ ЛИ СЪС ЗДРАВНАТА КАСА?
 • МОГА ЛИ ДА СЕ ПРЕГЛЕДАМ И ЛЕКУВАМ БЕЗ НАПРАВЛЕНИЕ
 • КОЛКО ПО-РАНО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПИША ЗА ПРЕГЛЕД?
 • АЗ СЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСИГУРЕН
 • ПРЕДЛАГА ЛИ МБАЛ ЕВРОПА ПРЕГЛЕДИ ЗА ДЕЦА?
 • КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА НОСЯ СЪС СЕБЕ СИ
 • МЕДИЦИНСКИ ТУРИЗЪМ
 • КАК МОГА ДА ПОЛУЧА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЗНАЧЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ?
 • ПРИДРУЖИТЕЛИ
 • ПАРКИНГ
 • ЗАВЕДЕНИЯ / МАГАЗИНИ
 • КАК ДА СТИГНЕТЕ ДО НАС?
БОЛНИЦА ЕВРОПА И МЦ ЕВРОХЕЛТ РАБОТЯТ ЛИ СЪС ЗДРАВНАТА КАСА?

МБАЛ Европа има сключен договор със НЗОК, вижте целия списък на клиничните пътеки и амбулаторни процедури в раздел „Клинични пътеки“. Доболничната помощ в МЦ Еврохелт е изцяло платена.

МОГА ЛИ ДА СЕ ПРЕГЛЕДАМ И ЛЕКУВАМ БЕЗ НАПРАВЛЕНИЕ

Всеки пациент има право да бъде обслужен в МБАЛ Европа и МЦ Еврохелт

Цените за прегледи, изследвания и болнично лечение са достъпни на регистратура на болницата.

Обадете се на тел.+359 888 994 776
Работното време на регистратурата е Пон – Петък: 09:30 – 17:30

КОЛКО ПО-РАНО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПИША ЗА ПРЕГЛЕД?

Предварителното записване на час зависи от конкретното заболяване и необходимия специалист.

Част от кабинетите са изключително натоварени, което налага ранно планиране на прегледа.

Затова проверете на място или по телефона кога е възможно да бъдете прегледани.

За планиране на преглед можете да се обадите .+359 888 994 776
Работното време на регистратурата е Пон – Петък: 09:30ч – 17:30ч.

АЗ СЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСИГУРЕН

Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите ви ще бъдат покрити от Вашия здравен фонд.

Предварително попитайте служителя на регистратурата, дали болница Европа има сключен договор с Вашия фонд и какво е Вашето покритие.

ПРЕДЛАГА ЛИ МБАЛ ЕВРОПА ПРЕГЛЕДИ ЗА ДЕЦА?

Да. В МБАЛ Европа работят утвърдени специалисти, които извършват диагностика и оперативно лечение на деца в области УНГ, лицево-челюстна хирургия и дерматология.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА НОСЯ СЪС СЕБЕ СИ

Документ за самоличност/акт за раждане за деца до 14 години.
Други – предишни епикризи и други относими документи към заболяването.

МЕДИЦИНСКИ ТУРИЗЪМ

Предоставяне на медицинска помощ на граждани от други държави членки на Европейския съюз
За всеки гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, който се нуждае от спешна и неотложна медицинска помощ в България (т.е. всяка помощ, която лекарят прецени, че в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя на гражданина, не може да се отложи до планираното му завръщане в страната, в която живее), са валидни разпоредбите на българското здравноосигурително законодателство.

Когато се ползвате от правата на задължителното здравно осигуряване, трябва да се обръщате само към лечебни заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса.
Ако Вие сте гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, и желаете да упражните правото си на медицинска помощ в МБАЛ Европа, съгласно обхвата на сключения договор с НЗОК е необходимо да представите:
• Валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентна институция на Вашата държава, която удостоверява здравноосигурителните Ви или здравни права. По изключение това може да бъде доказано и с Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (издадено от същата институция).
• Валиден документ за самоличност.
• Необходимо е да удостоверите, че не пребивавате в България с цел лечение. Ще Ви бъде предоставена декларация по образец, която следва лично да подпишете.

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЗНАЧЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ?

Резултатите от назначени лабораторни или образни изследвания, болнични или друга медицинска документация могат да се получат на място в лечебното заведение или онлайн чрез потребителско име и парола.

ПРИДРУЖИТЕЛИ

В определени случаи се разрешава престой на придружител в болничната стая при пациента. Информация за реда и условията може да бъде получена на регистратурата.

ПАРКИНГ

Лечебното заведение не разполага с паркинг за пациенти, но в близост до болницата има платен паркинг.
За вземането и докарването на пациенти, които са трудноподвижни е разрешено краткосрочно паркиране.

ЗАВЕДЕНИЯ / МАГАЗИНИ

До сградата на болницата има разположени сладкарница-кафе, пекарна за закуски и заведения за бързо хранене и магазини, както и място за продажба на вестници и книги.

КАК ДА СТИГНЕТЕ ДО НАС?

Адресът на МБАЛ Европа е София, бул. “Пенчо Славейков“ №2
Метростанция “Медицинска Академия”
Автобус 604 – спирка “Пирогов”
Тролей 9 и 2 на Медицинска Академия


bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени