Център за изследване на слуха


Запазете час на тел:

+359 888 994 776


В Болница Европа и МЦ Еврохелт е обособен специализиран център за изследване на слуха, който е неизменна част от отделението по Уши, Нос, Гърло

Целта на центъра е да подпомага с прецизна диагностика в доболнични условия цялостния лечебен процес.
В центъра се провеждат диагностични и терапевтични процедури касаещи заболявания на средното и вътрешно ухо при деца и възрастни.
Симптомите свързани с проблеми в областта на ушите могат да бъдат шум в ушите, намален или пълна загуба на слух, заглъхване, сърбеж, нарушено равновесие, болка в ушите, течение на секрети и много други.
Най-честите причинители на тези оплаквания се свързват с остри и хронични инфекции (отити), травми, излагане на прекомерни нива на шум, натрупване на ушна кал (церумен).
В центърът се провеждат и специализирани слухови изследвания. Така нареченото BERA изследване, въпреки че се прилага и на възрастни, по-често се извършва на деца и бебета .
Изследването оценява цялата слухова система, като проверява за наличие на загуба на слуха поради увреждане на ушната мида, слуховия нерв или мозъчния ствол в резултат на генетични заболявания.
Тестът се провежда както на новородени за първична оценка така и последващо на деца с цел наблюдение.
Основен симптом, че едно новородено / дете е вероятно с частично увреден слух или пълна загуба е забавеното езиково развитие.
Този тест е база за предписване и изпълнение на лечение (кохлеарна имплантация, поставяне на слухов апарат) и неговото изпълнение често се комбинира с компютърна томография и анестезия при по-малките пациент.

Други често използвани диагностични и терапевтични процедури са:

🌀аудиометрия;
🌀тимпанометрия;
🌀оглед с ушен микроскоп;
🌀образно изследване (компютърна томография);
🌀лабораторни изследвания;
🌀първичен преглед;
🌀промивка на ухо;
🌀лечение с медикаменти.
🏥Центърът за изследване на слуха разполага с всички помещения и апаратура, които се изискват от медицинските стандарти и добрата практика – тимапнометър, аудиометър и аудиометрична кабина, ендоскопска апаратура за оглед, ушен микроскоп и тн.
☎️Телефон за контакт: 088 994 776
📍 град София, бул. “Пенчо Славейков“ №2

Център за изследване на слуха

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени