Клиника по лицево-челюстна хирургия

Клиниката по лицево-челюстна хирургия в Болница Европа разполага с високоспециализиран екип от лекари и най-съвременна и технологична база за диагностика и оперативно лечение в целия обем на лицево-челюстната хирургия на европейско ниво.

За повече информация се обадете на тел:

+359 888 994 776


Лицево-челюстната хирургия е синтетична специалност, която обединява терапевтични и оперативни методи от хирургията, пластичната хирургия, стоматологията, УНГ и офталмологията. Отделението по лицево-челюстна хирургия в болница Европа разполага с високоспециализиран екип от лекари и медицински сестри с най-съвременна и технологична база за диагностика и оперативно лечение в целия обем на лицево-челюстната и пластична хирургия.

В клиниката по лицево-челюстна хирургия се лекуват множество травматични, онкологични, възпалителни и вродени заболявания


 • Лечение на възпалителни заболявания в Лицево-челюстната област
 • Лечение на заболявания на слюнчените жлези
 • Лечение на травми в лицево-челюстната и област и устната кухина
 • Лечение на травми в лицево-челюстната и област и устната кухина
Лечение на възпалителни заболявания в Лицево-челюстната област

✔ лечение на абсцеси и флегмони на лицето и шията;
✔ лечение на заболявания на лимфните възли и лимфни съдове;
✔ остеомиелити на челюстните и лицеви кости;
✔ фурункули и карбункули на кожата на лицето и шията;
✔ злокачествени стафилококови инфекции;
✔ специфични хронични грануломатозни заболявания.

Лечение на заболявания на слюнчените жлези

Слюнчените жлези са 6 големи (по две – околоушни, подчелюстни и подезични) и стотици малки в лигавицата на устната кухина. Те се засягат от възпалителни, системни заболявания, слюнокаменна болест и тумори.

Възпаленията на слюнчените жлезите се причиняват от микроорганизми (бактерии, вируси и др.). Развиват се едностранно или двустранно. Представят се с болка и подуване в съответната област, които могат да се разпространят и в съседните меки тъкани. Придружават се с общо неразположение.

лечение на възпалителни заболявания на слюнчените жлези;
✔ вродени заболявания на слюнчените жлези;
✔ обструктивни болести на слюнчените жлези;
✔ болест на Сьогрен;
✔ доброкачествени и злокачествени тумори на слюнчените жлези.

Лечение на травми в лицево-челюстната и област и устната кухина

✔ лечение на фрактури на долната челюст;
✔ лечение на фрактури на горната челюст;
✔ лечение на фрактури на ябълчна кост и дъга;
✔ лечение на фрактури на носните кости;
✔ травми на зъбите;
✔ хирургична обработка на рани и травми на меките тъкани.

Лечение на травми в лицево-челюстната и област и устната кухина

✔ лечение на фрактури на долната челюст;
✔ лечение на фрактури на горната челюст;
✔ лечение на фрактури на ябълчна кост и дъга;
✔ лечение на фрактури на носните кости;
✔ травми на зъбите;
✔ хирургична обработка на рани и травми на меките тъкани.


anatomiya licevo chelyustna hirurgiya bolnicaevropa


Лицево-челюстна хирургия

 • Реконструктивна лицево-челюстна хирургия
 • Ортогнатна хирургия
 • Челюстно-лицеви деформации
 • Заболявания на долночелюстните стави
 • Възпалителни заболявания на лицето и шията
 • Травматични заболявания в лицево-челюстната област
 • Кисти в лицево-челюстната област
 • Оперативно лечение на туморите на лицето
 • Оперативно лечение на травмите в лицево-челюстната област
 • Вродените лицеви и черепни малформации
Реконструктивна лицево-челюстна хирургия

Реконструктивната лицево-челюстна хирургия възстановява деформирани или напълно изгубени тъкани и органи на лицето и шията вследствие на вродени заболявания, туморни процеси, травматични увреждания или хирургични интервенции.

Ортогнатна хирургия

Оперативно лечение на вродени и придобити деформации в лицево-челюстната област

Ортогнатната хирургия включва оперативното лечение на вродени аномалии и придобити деформации на челюстите.

Челюстно-лицеви деформации

В лицево-челюстната област се срещат всички тумори на човешкото тяло, като има и някои специфични форми (тумори на слюнчените жлези и тумори от зъбен произход). Всички те се представят с различни по големина подутини или рани (язви), които са лесно откриваеми при преглед.

Делят се на две основни групи: доброкачествени и злокачествени. Носят името на тъканите, от които изхождат.

 • Доброкачествените тумори имат близка структура до нормалната, растат бавно, избутват околните тъкани, не проникват в тях и често са отделени от капсула.
 • Злокачествените тумори притежават безразборност в подреждането и незрялост на клетките. Нарастват бързо и независимо от нормалните тъкани, проникват в тях и ги разрушават поради липсата на ограничителна капсула. Имат способността да се пренасят в различни части на тялото, т.е. да метастазират. Карциномът е злокачествен тумор, изхождащ от клетките на лигавиците, кожата и добавъчните й структури– мастни, потни жлези и космени фоликули. Карциномите на кожата, са основно два вида: базоцелуларни – от основния й слой и спиноцелуларни – от по-горните й слоеве.

Извършвасе лечение и хурурия на:

 • доброкачествени и злокачествени тумори на кожата и кожните аднекси;
 • доброкачествени и злокачествени тумори на устните;
 • доброкачествени и злокачествени тумори на устната лигавица;
 • доброкачествени и злокачествени тумори на езика;
 • доброкачествени и злокачествени тумори на периферните нерви;
 • лимфангиом и хемангиом;
 • доброкачествени и злокачествени тумори мезенхимни тумори на меките тъкани;
 • доброкачествени и злокачествени тумори на челюстните и лицеви кости;
 • доброкачествени и злокачествени тумори от зъбен произход;
 • тумори на лимфните възли.
Заболявания на долночелюстните стави

Долночелюстната става е чифтна, изгражда се от костни, хрущялни и съединителнотъканни структури. Разположена е непосредствено пред ухото и е в пряка връзка с дъвкателната мускулатура. Понася изключително тежки и продължителни натоварвания.

Долночелюстните стави се поразяват от възпалителни заболявания (артрити), дегенеративни заболявания (артроза), травми, частични размествания (сублуксация) и изкълчване (луксация).

Едни от най-честите нарушения във функцията на долночелюстната става са в резултат от разместванията на вътрешните й елементи и най-вече – ставния диск. Той поема несъответствията между ставната главичка на долната челюст и ставната ямка на слепоочната кост. Осигурява плавното движение.

При отслабване на ставните връзките, остри или хронични травми (при неправилна захапка), диска може да не се придвижва заедно с долната челюст, а да заеме неправилна позиция. Появява се шум (чува се пукане или прищракване), болка и дори невъзможност за отваряне или затваряне на устата.

Възпалителни заболявания на лицето и шията

Една от най-честите причини за развитие на възпалителни заболявания на лицето и шията са зъбните инфекции (кариеси, пулпити, периодонтити, пародонтити). Също така възпаление на лигавицата около частично пробил зъб, зъби в неправилна позиция, затруднен или невъзможен пробив (най-често мъдреци), както и челюстни кисти. Инфекциите могат да се причинят и от първоначално възпаление на кожата, лигавиците, околоносните кухини (синуси), слюнчените жлези, лимфните възли или да са пренесени по кръвен път.

Възпалителните заболявания на костната тъкан се наричат остеомиелити на челюстите. Те възникват най-често на базата на нелекувани счупвания на костите, хронична зъбни инфекции или са пренесени по кръвен път от други части на тялото.

Възпалителните заболявания водят до бърза поява на болезнена подутина, която прогресира. Характеризират се с: болка, подуване на тъканите, зачервяване на кожата и/или лигавицата, затопляне на областта и нарушаване на функцията (затруднено отваряне на устата или очите, нарушено преглъщане и хранене, затруднения в говора, дишането и т.н.) Това се придружава от общо неразположение и повишаване на телесната температура. Инфекциите на лицевите структури могат да варират от добре ограничени зони (абсцеси) или дифузно неограничено възпаление (флегмони), до животозастрашаващи обширни възпалителни процеси.

Травматични заболявания в лицево-челюстната област

Нараняванията на меките тъкани се проявят в широк диапазон – от охлузвания и кръвонасядания до загуба на отделни тъкани.

Хирургичната обработка трябва да е прецизна поради високите естетични изисквания и наличието на жизнено важни структури в лицево-челюстната област (органи на зрението, слуха, обонянието, вкуса и др.).

Особена трудност представляват случаите, при които не е потърсена навреме специализирана помощ. При тях могат да се наложат многоетапни пластични корекции за възстановяване естетиката и функцията на лицето.

Кисти в лицево-челюстната област

Кистите са болестни кухини изпълнени с течно или кашаво съдържание. Те се развиват в челюстните кости и меките тъкани на лицето и шията. Нарастват бавно, безсимптомно и водят до асиметрия. Когато се инфектират могат да предизвикат възпалителни процеси (абсцес, флегмон, остеомиелит).

Кистите на челюстите най-често са от зъбен произход (грануломи, парадонтални заболявания, порочно развитие на зъбен зародиш). Могат да са в резултат на травма или се формират по времето на ембрионалното развитие на места, където се съединяват отделните израстъци на лицето.

Оперативно лечение на туморите на лицето

✔ Прилагат се най-съвременните и авангардни оперативни методики за оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори в лицево-челюстната област и шията като:

 • тумори на кожата на лицето (устните, клепачите и др.);
 • тумори на лицевите кости и челюстите;
 • тумори на езика;
 • тумори на шията;
 • тумори на слюнчените жлези и други.
Оперативно лечение на травмите в лицево-челюстната област

оперативно лечение на травмите на меките тъкани на лицето и шията;
оперативно лечение на травмите на лицевите кости

Вродените лицеви и черепни малформации

Вродените лицеви и черепни малформации са обширна разнородна група, генетично обусловени заболявания. Включват недоразвитието, преждевременното развитие или преразвитието на отделни части от лицевия или мозъчния дял на черепа. Понякога се съчетават с деформации в други органи и системи.

Към вродените лицеви и черепни малформации спадат краниосиностозите. При тях се наблюдава преждевременно срастване на черепните шевове. Водят до различни нарушения във формата на черепа: триъгълен череп (тригоноцефалия), ладиевиден череп (скафоцефалия), къс череп (брахицефалия), изкривен череп (плагиоцефелия) и комбинации между тях.Лицево-челюстна хирургия

Ползи и предимства за пациента

Защо да изберем лицево-челюстна хирургия в Болница Европа?

Професионален екип. Болница Европа е добър избор за лицево-челюстна хирургия благодарение на професионалния екип, който осигурява качествено лечение и правилна диагностика.
Реномирани специалисти. Болница Европа е предпочитано място за лечение, тъй като тук можете да намерите добре обучени и реномирани специалисти, които ще Ви осигурят качествено лечение и грижа.
Правилно лечение. Ние вярваме и се гордеем с успешното лечение на нашите пациенти в лицево-челюстната хирургия;
Авангардни технологии. Инвестираме във възможно най-модерната технология за още по-висока сигурност и прецизност на работа. Болница Европа е подходящ избор, когато става въпрос за здраве, защото разполага със съвременна апаратура, която осигурява точна диагностика и ефективно лечение на различни заболявания.
Обслужване. Добре обучени, отдадени и доброжелателни, нашите професионалисти ще се грижат за Вашето спокойствие и комфорт;
Локация. Локацията на Болница Европа е на главен булевард в град София (срещу Пирогов), което гарантира добра видимост и достъпност на медицинския център за пациентите от София, страната и чужбина.


В лицево-челюстната област се развиват всички тумори, които засягат човешкия организъм, както и някои специфични форми каквито са множеството базулиоми по окосмената част на главата, туморите на слюнчените жлези и от зъбен произход.

Всички те изискват своевременна диагностика и ранно лечение, което е гаранция за голям процент успеваемост. Късната хирургична намеса увеличава риска от метастазиране при злокачествените форми и налага дълги реконструктивни операции.

Травмите съпътстват нашия живот и лицево-челюстната хирургия има водещо място в лечението на фрактури на челюстните и лицеви кости.

В съвременния свят естетиката заема почти толкова важно място колкото и функцията. Редица вродени заболявания и синдроми с проявления в лицево-челюстната област водят освен до функционални смущения, но и до тежки естетични и сериозни психо-социални проблеми.

Такива са случаите на лицеви цепнатини, нарушено съотношението на челюстите, преразвити или недоразвити горни и долни челюсти, лицеви асиметрии и др Не бива да забравяме че в лицево-челюстната област са и зъбите, които освен традиционните проблеми, са причина за формиране на кисти, тумори и тежки възпалителни заболявания.


Запазете своя час сега!

Операционните зали на болница Европа са оборудвани със съвременна апаратура – навигационна система NaviENT, Piezotome и операционен микроскоп, които гарантират максимална ефективност на интервенцията, по-бързо възстановяване на пациента, намаляване риска от потенциални усложненията и минимален болничен престой.

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени