Има ли Вашето дете нарушение на слуха?

dete-sluh-bolnicaevropa-1200x800.jpg

Има ли Вашето дете нарушение на слуха?

 

Нарушенията на слуха представляват намалена или липсваща способност за възприемане на околните звуци. Те могат да бъдат, засягащи както едното, така и двете уши. Могат да бъдат вродени (т.е. детето да е родено с намаление на слуха) или придобити (да е възникнало известен период след раждането).

Разделят се още на:

  1. Проводни /кондуктивни/ – представляват нарушение в предаването на звука от външния слухов канал до вътрешното ухо. Най-често се дължат на хронични или остри инфекции на средното ухо или вродени малформации (свързани с нарушение в развитието на ушната мида, ушния канал и структурите на средното ухо),
  2. Невросензорни – дължат се на увреждане на вътрешното ухо или на слуховия нерв. Разграничават се периферна и централна сензорна глухота. Периферната предполага нарушения във вътрешното ухо и слуховия нерв по цялата му дължина. Централната се изразява в увреждане на слуховите центрове.
  3. Комбинираното намаление на слуха представлява увреждане, характеризиращо се както с проводно, така и с невросензорно намаление.

ℹНарушенията на слуха могат да са генетични (наследствени) или да са възникнали вследствие на други външни фактори, като например инфекции, приложение на някои медикаменти, недоносеност на детето. Генетично глухотата може да се унаследи като рецесивен (скрит) белег – чуващи родители и дете с увреден слух или като доминантен (изявен) белег – родители с увреден слух и дете с увреден слух.

Наследствената глухота най-често е от сензорен тип. Независимо от причината, намалението на слуха е добре да се регистрира възможно най-рано за да се вземе правилно решение за слухова рехабилитация, което е важно за нормалното развитие на речта.

Видове увреждания на слуха

Степени на загуба на слуха: Тежко чуване с праг на чуваемост 30-60 dB (децибела) в говорните честоти. Практическа глухота с праг на чуваемост 60- 90 dB в говорните честоти. Глухота с праг на чуваемост над 90 dB в говорните честоти.

При нормален слух детето до 1 месец се стряска и примигва при внезапен шум, напр. при затръшване на врата, на 1 месец реагира на внезапни продължителни звуци (притихва и се ослушва), напр. при включена прахосмукачка, на 4 месеца притихва и се усмихва на гласа Ви и без да Ви вижда.

Може да обърне очи или глава към Вас, ако сте зад него или говорите отстрани, на 7 месеца се обръща веднага по посока на гласа Ви или при много тихи гласове, идващи отстрани, на 9 месеца слуша внимателно познати звуци от ежедневието и търси с очи източника на много тихи звуци, на 12 месеца познава името си и отделни думи. Реагира на „не“ или „довиждане“ дори и да не са придружени с жест. При съмнения относно слуха на детето е необходимо консултиране с лекар-аудиолог.

Изследвания на слуха

В родилното отделение на всички новородени се извършва слухов скрининг (Отоакустични емисии). Тестът показва дали функционират външните слухови клетки във вътрешното ухо. Тестът е неболезнен за Вашето дете. Резултатът от теста е – преминал / непреминал. Ако детето не преминава теста е добре последният да се повтори в следващите 3-4 месеца.Ако отново не го преминава, тогава се насочва за допълнителна диагностика.

В спящо състояние се провежда ABR –тест, познат още като BERA или слухови стволови евокирани потенциали (ССЕП). При нормален слух звуковият сигнал се предава по слуховия нерв към мозъка, където става обработката и възприемането на слуховия сигнал. Тестът може да установи евентуално слухово нарушение и степента му.

Тонална аудиометрия – изследване, което се извършва рутинно при възрастни. Възможно е провеждането му при деца над 3-годишна възраст. Изследването се извършва в тиха среда в шумоизолирана стая, като чрез слушалки се извършва стимулация със звуци с определена честота и сила на звука за определяне на степента на намаление на слуха.

Лечение

С определянето на вида намаление на слуха, се преценя какъв е най-подходящият начин за лечение – консервативно – с медикаменти при инфекции на средното ухо или със слухов апарат или оперативно – коригиране на вродени малформации или поставяне на кохлеарен или друг вид имплант.

Успоредно с работата на УНГ – специалистът е важно ангажирането и на речеви рехабилитатори, логопеди и самите родители в този процес.

Автор: Д-р Анастасия Коркова - УНГ специалист

Д-р Анастасия КорковаД-р Анастасия Коркова е специалист по УНГ болести. Осъществява диагностично-консултативни прегледи и лечение на заболявания на ушите, носа и гърлото. Професионалните ѝ интереси са в областта на отохирургията, ендоскопската хирургия на синусите, оперативното лечение при хъркане и сънна апнея, детската оториноларингология, микроларингохирургията.

Вижте повече

В Болница Европа и МЦ Еврохелт е обособен специализиран център за изследване на слуха, който е неизменна част от отделението по Уши, Нос, Гърло.

Целта на центъра е да подпомага с прецизна диагностика в доболнични условия цялостния лечебен процес. Тук се провеждат диагностични и терапевтични процедури касаещи заболявания на средното и вътрешно ухо при деца и възрастни.
🏥 Центърът за изследване на слуха разполага с всички помещения и апаратура, които се изискват от медицинските стандарти и добрата практика – тимапнометър, аудиометър и аудиометрична кабина, ендоскопска апаратура за оглед, ушен микроскоп и тн.
☎️Телефон за контакт: 088 994 776
📍 град София, бул. “Пенчо Славейков“ №2

 

 

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени