Специалист УНГ

Д-р Анастасия Коркова

Д-р Анастасия Коркова

Свържете се с д-р Анастасия Коркова

ЗА КОНТАКТД-р Анастасия Коркова завършва медицина в Софийски университет “Св. Климент Охридски“ през 2017 г. Започва специализация по Ушно-носно-гърлени болести в клиника УНГ на ВМА София през 2018 г.

Професионалните й интереси са в областта на отохирургията, ендоскопската хирургия на синусите, оперативното лечение при хъркане и сънна апнея, детската оториноларингология, микроларингохирургията.


Активен член е на Младите Оториноларинголози на Интернационалната Федерация на Оториноларингологичните сдружения (YO- IFOS) и младши член на Европейското Ринологично Дружество.


bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени