МБАЛ Европа и МЦ Еврохелт работят с НЗОК и всички пациенти, които имат направлениe за компютърна томография (скенер), издадено от лекар специалист

skener-klinichna-pyteka-bolnicaevropa-e1696229749578.jpg

МБАЛ Европа и МЦ Еврохелт работят с НЗОК и всички пациенти, които имат направлениe за компютърна томография (скенер), издадено от лекар специалист

МБАЛ Европа и МЦ Еврохелт работят с НЗОК и всички пациенти, които имат направлениe за компютърна томография (скенер), издадено от лекар специалист (бл. МЗ-НЗОК No 4), могат да направят назначеното изследване, след предварително запазен час на тел. +359 888 994 776 /email: [email protected].

Ако по преценка на лекаря е необходимо прилагане на контрастна материя, за да се получи важна допълнителна информация, моля, обърнете внимание, че НЗОК не заплаща стойността на контрастната материя.

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени