Как блефаропластиката подмладява лицето?

blefaroplastika-dr-ganashev-1200x676.jpg

Как блефаропластиката подмладява лицето

Блефаропластиката или пластиката на клепачите е една от най-популярните оперативни интервенции сред жените и мъжете и има за цел да освежи вида на лицето, чрез отстраняване на излишната кожа (дерматохалаза), мастна тъкан, в някои случаи и мускулна тъкан от областта на клепачите.
blefaroplastika podmladyavane bolnicaevropa

Как блефаропластиката ще се отрази на външността ми?

Резултатите от блефаропластиката са в същността си сходни, но зависят от индивидуалните анатомични особености на пациента и това каква е степента на изразеност на находката.

Може да се обобщи, че процедурата води до значително подобрение във вида и изглаждане на неравностите по и около клепачите, като намалянето на пълнотата в зоната разкрива по-добре окото и костната структура и осигурява по-свеж и младежки вид.

Премахвайки елементите, които хората възприемат като последици от стареенето, пациентите възприемат себе си като по-млади.

Важно е да се отбележи какви могат да са реалистичните очаквания от оперцията. Тя не премахва „пачия крак” или други бръчки в областта на лицето, няма капацитет повдигне птозирани вежди или (приложена в разумни граници) да промени расовите характеристики на окото. Долната блефаропластика не може да повлияе черните кръгове и тъмните пигментации около очите или напълно да заличи т.нр. „фестони“ (зависнала и отпусната кожа в горната част на скулата).


Видове блефаропластика на клепачи


Блефаропластика на горен клепач

Блефаропластика на горен клепач

Тя по правило е по-щадящата от двете разновидности заради (най-често) по-малката по обем намеса. Достъпът е през кожата на клепача, по предварително разчертани граници. След края на процедурата шевната линия остава зад клепачната гънка и е практически невидима.

Може да се извърши отстраняване само на кожа, на кожа и част от m.orbicularis oculi (в частта му на горния клепач), както и в комбинация с отваряне на септума на клепача и тримиране на супраорбиталните мастни тъкани.

Последната част трябва да се извърши консервативно, в противен случай се рискува прекалено „изпразване“ на клепача, което при мъже може да доведе до феминизация на погледа, а при жени – до „старчески и болнав поглед“.

Може да се комбинира с латерална кантопексия, която леко да промени вида на клепачната цепка, но също трябва да се прилага консервативно за да се съхрани максимално естествения за расата вид на окото. Резултатите са видими веднага след операцията, макар и на фона на настъпилата оточност в зоната. Тя най-често продължава 3-4 дни, но е възможно да продължи и около седмица. При нормални условия и добра хемостаза, ехимозите (посиняването) са по-рядки и ако настъпят, са малки по площ. Конците се свалят на 5-7 ден.


Блефаропластика на долен клепач

Блефаропластика на долен клепач

По-сложната по същност и техническо изпълнение от двете клепачни пластики заради по-комплексната анатомия и зависимост между структурите.

Може да се извърши с транскутанен и трансконюнктивален достъп като последната се прилага основно в случаи, в които се налага само тримиране на инфраорбиталните мастни възглавнички при по-млади пациенти с наследствено псевдохерниране и пълнота на клепача. В случаите, в които се налага отстраняване на кожа, по правило се използва транскутанния достъп.

Разрезът се извършва по цилиарния ръб (линията на миглите) или на 1-1.5мм под него и може да се разшири след латералния кантус в случаите, в които имаме много излишна кожа и за предотвратяване на „прищипване“ в края на шевната линия.

Както при горната блефаропластика и тук може да се отстрани само кожа, кожа и част от m.orbicularis oculi или комбинация от двете с тримиране на инфраорбиталните мастни възглавници.

Отново – последната част се извършва консервативно не само от естетични съображения, но и заради опасност от нарушаване на амортисьорната функция на тези структури, което да доведе до „пропадане“ на очната ябълка, последиците от което могат да бъдат тежки.


Комбинирана блефаропластика

Комбинирана блефаропластика

Комбинираната или т.нар кръгова блефаропластика включва едновременна корекция на долния и горния клепач по описаните начини, като подходът, обемът е техническото изпълнение са спрямо индивидуалните нужди на пациента.


Кантопластика

Кантопластика
Кантопластика

Латералната кантопластика е хирургична техника, която може да се извърши като самостоятелна операция и в козметичния си аспект цели повдигане на външните ъгли на очите и придаване на екзотичен, бадемовиден вид на окото.

Наричана още „лисичи очи“. Извършва се през малък разрез в областта на латералния кантус и в същността си представлява релативно преместване на точката на инсерция към костта на латералните кантални сухужилия.


Попълване на орбиталната зона

Попълване на орбиталната зона

Добавянето на обем в зоната се извършва най-често с ниско хидрофилни хиалуронови гелове или обработена собствена мастна тъкан (липофилинг) Най-често нужда от попълване има т.нр „слъзна падина“ и депресията по хода на долния орбирален ръб.

Възстановяването на обема в зоната води до значително освежаване на вида на лицето и премахване на един от основните признаци на стареене. Заради тънките кожа и подкожие в тази област попълването се извършва на ниво „периост“, целящо осигуряване на по-добро тъканно покритие за максимално естествен вид. Изввършва се с игла или канюла и резултатите са видими веднага след процедурата.


Често задавани въпроси за блефаропластиката


  • Какъв е периода на възстановяване?
Какъв е периода на възстановяване?

Наблюдава се значителна индивидуалност в темповете на възстановяване, но най-често между 5 и 10 дни, като сроковете са чувствително по-кратки за горната блефаропластика. През този период пациентите са изцяло активни и способни да извършват ежедневните си дейности.

Препоръчва се умерен двигателен режим, без тежки натоварвания, да се избягват силно запрашени и влажни среди и редовната употреба на предписаните медикаменти и спазване на препоръките на оператора.

  • Колко забележими ще бъдат белезите след блефаропластика?
Колко забележими ще бъдат белезите след блефаропластика?

Наблюдава се значителна индивидуалност в темповете на възстановяване, но най-често между 5 и 10 дни, като сроковете са чувствително по-кратки за горната блефаропластика. През този период пациентите са изцяло активни и способни да извършват ежедневните си дейности.

Препоръчва се умерен двигателен режим, без тежки натоварвания, да се избягват силно запрашени и влажни среди и редовната употреба на предписаните медикаменти и спазване на препоръките на оператора.

  • Кога ще започна да изглеждам нормално и ще мога да ходя на работа?
Кога ще започна да изглеждам нормално и ще мога да ходя на работа?

Има известни индивидуални особености, но по правило видимите последици от операцията изчезват за около 10 дни.

  • Ще мога ли да нося очила и контактни лещи веднага след блефаропластика?
Ще мога ли да нося очила и контактни лещи веднага след блефаропластика?

Очила могат да се носят веднага. Препоръчително е контактните лещи да не се поставят веднага след операцията.

  • Колко скоро мога да се върна на работа?
Колко скоро мога да се върна на работа?

Ако работния процес не е свързан с тежко физическо натоварване, работа в замърсена среда или контактуване с клиенти лице в лице – буквално на следващия ден.

Автор: Д-р Никола Ганашев – хирург – хирургия лице и шия
Д-р Никола Ганашев е хирург оперативни и неоперативни пластично-възстановителни процедури в областта на лицето, шията и главата.
Д-р Никола Ганашев

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени