УНГ хирург

Проф. Д-р Венцислав Цветков

Проф. д-р Венцислав Цветков

Свържете се с проф. Цветков

ЗА КОНТАКТПроф. Д-р Венцислав Цветков е специалист по оториноларингология с повече от 25 годишен стаж. Завършва медицина в София през 1987, а от 1992 има призната специалност по УНГ болести. Професорът извършва всички видове операции по ушно-носно-гърлени заболявания.

Работи като:


 • лекар-интерн в хирургична клиника – ВВМИ (1987-1988 г.);
 • ординатор в УНГ – отделение към Военна болница – Русе (1988-1990 г.);
 • клиничен ординатор в УНГ клиника на ВМА (1990-1992 г.) и ординатор в клиниката (1993-1998 г.).

Придобива образователна и научна степен “доктор” (2002 г.) и титлата „доцент“ през 2003 година.
От 2002 година е началник на УНГ клиника към ВМА – София.
Автор е на множество публикации в български и чуждестранни научни издания.


Членува в:


 • „Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия”,
 • „Софийско сдружение по оториноларингология”
 • „Европейско дружество по ринология”,
 • „Българско ринологично дружество”.

+359 884 238 877


Прочетете повече за Проф. Цветков

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

 • Специализирал е в
 • Оперативни интервенции
 • Диагностика
 • Австрия
 • Германия
 • Чехия
 • Франция
 • хирургия на ухо (Тимпанопластика – затваряне дефект на тъпънчева мембрана, Осикулопластика, Стапедопластика, Отосклероза; Кохлеарна имплантация и др.)
 • хирургия на носа и синусите (FESS – функционална ендоскопска синус хирургия; септопластика, ринопластика)
 • ларингеална хирургия (отстраняване на доброкачествени и злокачествени тумори)
 • хирургия на тонзилите и аденоидите
 • мекотъканна шийна хирургия ( заболявания на слюнчените жлези, шийни кисти и туморни образувания в областта на лицето и шията.)
 • естетично-лицева хирургия (намеси в областта на лицето и шията коригиращи вродени, придобити, посттравматични и др. дефекти на лицето, носа и ушите ринопластика, аурикулопластика, лицев лифтинг и др.)

Естетично-лицева хирургия:

 • Козметични /Ринопластика (rinnoplastika)/ – засягат външния нос и са предимно козметични.
 • Функционални /Септопластика (septoplastica) и конхотомия (conchotomy).
 • Диагностицирне на заболявания на ухото.
 • Аудиометрия, тимпанометрия, отоакустични емисии (ОАЕ), слухови евокирани потенциали (BERA).
 • Диагностициране на заболявания на носа.
 • Акустична ринометрия, ендоскопска диагностика на носа и синусите.
 • Диагностициране на заболявания на гърлото и шията.
 • Директна ларингоскопия, ларингостробоскопия, фонетография.

Ежегодно провежда курсове по ринопластика със специалисти по оториноларингология, които курсове обхващат лекционен материал и практически упражнения.

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени