Дерматовенерология и хистопатология

Доц. Валентина Брощилова

Доц. д-р Валентина Брощилова

Свържете се с доц. Валентина Брощилова

ЗА КОНТАКТДоц. Валентина Брощилова завършва с отличие Медицински университет София през 2001г.

В периода 2002-2005г. работи като клиничен ординатор, а от 2006г. е редовен преподавател към Катедрата по дерматология и венерология към УМБАЛ „Александровска“.

Специализира клинична дерматология във Виена, Мюнхен, Йерусалим и Салцбург. Поради по-изразения си афинитет към диагностиката на кожните болести провежда допълнително обучение по дерматохистопатология в Гент /Белгия/, Йеил /Ню Хейвън, САЩ/ и Грац /Австрия/.

През 2008г. придобива диплома по дерматохистопатология, сертифицирана към Европейската асоциация на медиците -Секция Дерматология и Патология, Международното общество по дерматохистопатология и Иберо-американската асоциация на дерматохистопатолозите.


Работи в сферата на възпалителните дерматози, автоимунните булозни дерматози, редките синдроми.

В края на 2011г. успешно защитава дисертационен труд, анализиращ полиаминния метаболизъм на доброкачествените и злокачествени кератиноцитни пролиферации.

Има множество публикации в български и международни издания, съавторства в книги и монографии, многобройни презентации и участия в международни конгреси.


Услуги

  • Диагностика и консултативна дейност
  • Хистопатология
  • Криотерапия
  • Епикутанно тестуване – за контакни алергии на кожата /контактни дерматити/ по стандартна Европейска серия

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени