Специалист по Оториноларингология

Д-р Теодора Димитрова

Д-р Теодора Димитрова

Свържете се с д-р Теодора Димитрова

ЗА КОНТАКТД-р Теодора Димитрова е специалист по Оториноларингология. Завършила е Висшето си Медицинско Образование в Медицински Университет – гр. Плевен.

Професионална биография:
Работила е в:


  • Лекар в Токуда Болница София (2014 – 2015 г.);
  • Специализант по оториноларингология във Военномедицинска Академия (Military Medical Academy), гр.София, Клиника „Ушни-носни-гърлени болести“ (2013 – 2017 г.);
  • Лекар във Военномедицинска Академия (Military Medical Academy), гр.София, Клиника „Ушни-носни-гърлени болести“ (2016 – до сега)

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени