Анестезиология и интензивно лечение

Д-р Нина Даракчиева

Д-р Нина Даракчиева

Свържете се с д-р Нина Даракчиева

ЗА КОНТАКТД-р Нина Даракчиева завършва медицина през 1973 г. в Медицинска академия, гр. София, а през 1981 г. придобива специалност „Анестезиология и реанимация„.


Професионално развитие:


  • 1977 – 1988 г. – анестезиолог-реаниматор в клиника по спешна неврохирургия в институт „Пирогов“.
  • 1984 – 1986 г. – Университетска болница в гр. Тунис, Тунис.
  • 1988 – 2002 г. – завеждащ отделение по анестезиология и реанимация във II–ра АГ болница „Шейново“, гр. София.
  • от 2004 г. анестезиолог-реаниматор в болница „Вита“, завеждащ отделение по Анестезиология и реанимация.

Курсове и квалификации:


  • Интензивно лечение на тежко болни
  • Регионални анестезии

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени