Консултант лицево-челюстна хирургия

Доц. д-р Николай Янев

Доц. д-р Николай Янев

Свържете се с доц. д-р Николай Янев

ЗА КОНТАКТЛицево-челюстна хирургия, стоматология, Лечение лечението на онкологичните заболявания на главата и шията и възстановяването на сложните дефекти на лицето, с помощта на микросъдов трансфер и трансплантация на тъкани.


Д-р Янев притежава широк клиничен опит в сферата на онкологичните заболявания на главата и шията; на лечението на вродените и придобитите деформации на лицето и шията; на травмите на лицето и шията; на заболяванията на долночелюстните стави, както и в областта на зъбно-челюстната хирургия.

Доц. Янев придобива специалност по Лицево-челюстна хирургия в Медицински университет – София, след отлична защита на докторската си дисертация на тема: „Механизъм насочено лечение на болката: експериментални модели и фармакологични въздействия“.


От 2003 г. до края на 2005 г. работи в клиниката по Лицево-челюстна хирургия на ВМА-София, а от началото на 2006 до месец Май 2012 г. в Специализираната Болница за Активно Лечение по Лицево-Челюстна Хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) – София.

Консултант е по лицево-челюстна хирургия в Royal Derby Hospital, Великобритания и доцент към МУ – Плевен.

От месец юни 2012 г., след успешен конкурс, се присъединява като Clinical Fellow към екипа на Департамент „Глава и Шия“ в един от водещите международни онкологични центрове – в University College London Hospital (UCLH), Великобритания.

От 2013 г. е консултант по лицево-челюстна хирургия към МБАЛ Европа – София.


bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени