Специалист дентална медицина

Д-р Георги Хаджиев

Д-р Георги Хаджиев

Свържете се с д-р Георги Хаджиев

ЗА КОНТАКТЗавършил факултета по дентална медицина – гр. София. Защитил специаност орална хирургия в същия факултет. Работил е във водещи клиники по дентална медицина.

С над 20 години професионален стаж като лекар по дентална медицина.

Работи основно в областта на оралната хирургия, имплантология и пародонтология.

Посещава множество специализирани курсове в България и чужбина – основно в областта на имплантологията и пародонтологията.

През 2016г. завършва 6-месечен мастер клас, организиран от университета в гр. Генуа по имплантология и пародонтология.

Работи в сътрудничество с български и чуждестранни специалисти от различни области на медицината.

Участва като демонстратор и представя свои случаи на живо в специализираните курсове на д-р Дарио Кастелани ( надимплантно протезиране) и на д-р Чавдар Ботев ( приложение на PRF и PRP в пародонтологията и аугментационни техники).


Участва в разработването на метод за лечение на пародонтални заболявания посредством използването на обогатена кръвна плазма и използването при различни аугментационни техники.

От 2018г. е поканен като консултант в болница „Европа“. В болницата работи за усъвършенстване на хирургичните интервенции при поставяне на зъбни импланти под дълбока седация, както и на за подобряването процедурите за по-бързо и гладко протичане на заздравителния процес в следоперативния период.

Член е на БЗС и на Дружеството по орална и лицево челюстна хирургия.


bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени