Специалист Хирург

Д-р Деян Иванов

Д-р Деян Иванов


Свържете се с Д-р Деян Иванов

ЗА КОНТАКТ
Д-р Деян Иванов развива професионалната си дейност в областта на спешната, висцералната включително онкологична хирургия, лапароскопската хирургия, херниология, хирургия на ректум и на анално и перианално пространство включително чрез миниинвазивни методи. Д-р Иванов преглежда и деца

Д-р Деян Иванов е роден през 1972г в гр София. През 1996г завършва Медицинска академия-София (сега Медицински университет) с отличен успех.

Започва работа в Хирургично отделение на Районна болница гр Карнобат, като същевременно спечелва изпит за специализация по хирургия в УМБАЛСМ „Пирогов“.

След двугодишна успоредна работа в двете болници спечелва конкурс за титулярен хирург във 2-ра хирургия на УМБАЛСМ „Пирогов“, където работи общо 14 години.

Провежда квалификационни курсове по ендокринна хирургия, урология включително детска, ортопедия и хирургия на ръка, жлъчно-чернодробна и висцерална хирургия, лапароскопска хирургия, абдоминална ехография, горна и долна ендоскопия I-во и II-ро ниво.

През 2002 след положен изпит придобива специалност „Обща хирургия“, а през 2009г завършва с отличен успех магистратура в Медицински Университет София със специалност „Здравен мениджмънт“.

Д-р Деян Иванов развива професионалната си дейност в областта на спешната, висцералната, включително онкологична хирургия, лапароскопската хирургия, херниология, хирургия на ректум и на анално и перианално пространство включително чрез миниинвазивни методи.

От 2011г в продължение на 12 години д-р Иванов работи в хирургичното отделение на МБАЛ“Сердика“.

От 30.X.2023г д-р Деян Иванов се присъедини към екипа на МБАЛ“Европа“ възстановявайки дейността на отделението по обща и лапароскопска хирургия.

Д-р Иванов преглежда и деца.


bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени