ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (ОАИЛ) И ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК


Запазете час на тел:

+359 888 994 776
ОАИЛ осигурява специализирана, стационарна и амбулаторна медицинска дейност. Отделението е разположено в близост до Централния операционен блок. Разполага с три операционни зали, в които се извършва оперативна дейност в областта на УНГ, Лицево-челюстна хирургия, Пластична хирургия и Дентална хирургия.

Залите са оборудвани с анестезиологични апарати, хемодинамични монитори, ефективно осветление и всчико необходимо за извършването на разнообразно хирургична дейност, както и зала за след хирургично възстановяване. Използват се всички съвременни методи за анестезия.

Операционният блок разполага със съвременна апаратура като:

  • Навигационна система NaviENT, която гарантира изключително бързо възстановяване на пациента, намаляване на усложненията и минимален престой в болничното заведение. Системата позволява интервенциите да бъдат извършена с изключителна точност и прецизност.
  • Пиезохирургично устройство за костна хирургия, което позволява максимално точно изрязване на костта без загуби, запазване на меките тъкани и висока степен на атравматично провеждане на оперативните процедури.

За записване на час, обадете се на тел:

+359 888 994 776


bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени