Анестезиолог

Д-р Ясен Арабаджиев

Д-р Ясен Арабаджиев, анестезиолог

Свържете се с д-р Ясен Арабаджиев

ЗА КОНТАКТД-р Ясен Арабаджиев е завършшил медицина през 1991 г. във Висш Медицински Институт – гр. Варна. Придобива специалност „Анестезиология и реанимация” в Медицински Университет – гр. София.

Професионална биография:
Работил е в:

  • Завеждащ Селска Здравна Служба с. Екзарх Антимово в Общинска Болница гр. Карнобат (1991 – 1992 г.);
  • Ординатор анестезиолог-реаниматор в Хирургично отделение на Общинска Болница гр. Карнобат (1992 – 1993 г.);
  • Ординатор анестезиолог-реаниматор в Клиника „Изгаряне и пластична хирургия” в УМБАЛСМ „ПИРОГОВ” гр. София (1993 – 2013 г.);
  • Началник отделение „Анестезия и интензивно лечение” в МБАЛ за женско здраве „Надежда” гр. София (2013 – 2017 г.);

Образование и обучение:

  • Диплома за завършено висше образование, специалност медицина, Висш Медицински Институт гр. Варна от 06.10.1991 г.
  • Свидетелство за призната специалност „Анестезиология и реанимация”, Медицински Университет гр. София от 01.01.1997 г.

Услуги


  • Алергично тестуване към медикаменти

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени