Специалист по Вътрешни болести и гастроентерология

Д-р Тодорка Аргирова

Д-р Тодорка Аргирова, гастроентеролог, гастроентерология

Свържете се с д-р Тодорка Аргирова

ЗА КОНТАКТД-р Тодорка Аргирова е специалист по Вътрешни болести и гастроентерология.

Признати специалности:


  • Диплома за специалност по вътрешни болести МУ София 1995 г.
  • Диплома за специалност по гастроентерология и диететика МУ София 2002 г.
  • Сертификат за абдоминална ехография и повърхностни структури – първо ниво
  • Сертификат за абдоминална доплерова ехография – второ ниво

Маннипулациите, които извършва:


  • Абдоминална ехография и повърхностни структури
  • Абдоминална доплерова ехография

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени