Лицево-челюстна хирургия

Д-р Светослав Славков

Д-р Светослав Славков

Свържете се с д-р Светослав Славков

ЗА КОНТАКТД-р Светослав Василев Славков е роден на 19.01.1970 г. в гр. Костенец, обл. Софийска. Д-р Славков е един от водещите специалисти в областта на лицево-челюстната онкология, травматология, реконструктивна и възстановителна хирургия в България. Има дългогодишен опит в областта на оралната хирургия и имплантологията. Женен, с две деца.


Професионално развитие:


 • През 1988 г. завършва средно образование в ЕСПУ “Д.Благоев”, в гр.Костенец.
 • От 1988 до 1990 г. отбива редовната си военна служба.
 • През 1996 г. завършва висше образование с магистърска степен по стоматология в
 • Стоматологичния факултет на Медицински университет – София, с успех 5,08 от следването и 5,80 от държавните изпити.
 • От 1996 г. до 2000 г. работи в стоматологичната мрежа на Република България.
 • От 2000 г. до момента работи в Специализираната болница за активно лечение по Лицево-челюстна хирургия.
 • През 2002 г. придобива специалност по Орална хирургия.
 • От началото на 2007 г. е специалист по Лицево-челюстна хирургия.
 • От 2008 г във връзка с изискванията на ЕС за двустепенно образование на лицево-челюстните хирурзи е редовен студент по медицина, като през 2014 придобива магистърска степен. Магистър по Здравен мениджмънт.
 • От 2013 година завеждащ лечебна дейност в СБАЛ по ЛЧХ.

Членува в:


 • Българския лекарски съюз
 • Българския зъболекарски съюз
 • Сдружението на Оралните и лицево-челюстни хирурзи в България и Европейската асоциация по Черепно-челюстно-лицева хирургия (EACMFS).

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени