Педиатър

Д-р Желязова

Д-р Станимира Желязова, педиатър

Свържете се с д-р Желязова

ЗА КОНТАКТД-р Станимира Желязова е лекар – педиатър по УНГ болести. Завършила е Висшето си Медицинско Образование в Медицински Университет гр. София.

Професионална биография:
Работила е в:


 • Лекар – ординатор в районна болница гр. Сливница, Детско отделение (1977 – 1980 г.);
 • Лекар – ординатор в УМБАЛ „Св. Анна“ гр. София, Детска клиника (1980 – 1981 г.);
 • Лекар – ординатор в УМБАЛ „Св. Анна“ гр. София, Детско инфекциозно отделение (1981 – 1982 г.);
 • Ординатор – неонатолог в II ОБ „Д-р Рачо Ангелов“ гр. София, Родилно отделение и интензивен сектор (1982 – 1988 г.);
 • Лекар – ординатор в ПМБАЛ АД, Отделение за недоносени деца (1988 – 2011 г.);
 • Лекар – педиатър в ЗБАЛ АГ Шейново, Неонатално отделение (2011 – 2016 г.);

Специализации:


 • II ОБ „Д-р Рачо Ангелов“ – София – Детска клиника
 • МА гр. София, Детска клиника
 • НИАГ – СДК
 • МА – НИП – СДК – „Нови клинично-лабораторни методи в педиатрията“
 • НЦССЗ – Детска кардиологична клиника – „ЕКГ в детска възраст“
 • НИАГ – СДК
 • Курс по неонатология – НИП
 • Курс в НИП – „Ехографска диагностика в неонатологията“
 • НИАГ – „Съвременни неонатологични проблеми“

Участия във форуми:


 • I Национална конференция по неонатология – гр. Шумен – 28.Х1 – 30. Х1.1996г. Участие с доклад на тема: Извънбрачност и недоносеност.
 • „Хернии у недоносените деца“ – публикация в сп. „Педиатрия“, м.02.1997 г.
 • Участие в VIII Национален конгрес по акушерство и гинекология с международно участие – Варна 27-30.1Х.1998г.
 • III-ти Световен конгрес по интензивни детски грижи – Монреал, Канада 24-29.VI.2000 г. Участие с постер на тема: Бронхопулмоналната дисплазия при деца, родени с много ниско тегло в слединтензивни отделения.
 • Първи международен симпозиум по перинатална и неонатална медицина – Чешка република, Прага 05-07.Х1.2000г. Участие с постер на тема: Нозокомиални инфекции при новородени с ниско тегло след апаратна вентилация /ИППВ/ в интензивните и слединтензивните отделения.
 • IX конгрес на българските педиатри с международно участие – Пловдив 31 .У-02.У1.2001г. Участие с постери на тема: Бронхопулмонална дисплазия у новородени с ниско и много ниско тегло. Ретроспективен анализ на ретинопатията на недоносеното /РОР/ в ОНД-ПМБАЛ в периода 01.01.2000г. – 31.03.2001 г.
 • Първи български конгрес по перинатална медицина – София, 19.Х.2001г. Национален дворец на културата.
 • Конгрес в гр. Барселона – Испания. Участие с постер на тема: Ретинопатията у недоносените деца.
 • Ш-та Национална конференция по неонатология – Трявна, 07-09.Х.2004г. Участие с доклад на тема: Двадесет годишен опит при отглеждането на недоносени и високорискови деца в ОНД на ПМБАЛ АД-София.
 • Х-ти Юбилеен конгрес по педиатрия с международно участие – София, 02-04.\/1.2005г., Национален дворец на културата. Участие с постери на тема: Нозокомиални инфекции в ОНД-ПМБАЛ гр. София. Мозъчни кръвоизливи и недоносеност. Бронхопулмоналната дисплазия у недоносеното. Хернии е недоносените деца.
 • 1-ви Национален конгрес по неонатология с международно участие -12. X. 2006 г, гр. София. Постерна сесия: Исхемични и хеморагични увреждания на централната нервна система при недоносените деца;

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени