Специалист по протетична дентална медицина.

Д-р Димитриос Раллис

Д-р Димитриос Раллис

Свържете се с д-р Димитриос Раллис

ЗА КОНТАКТД-р Димитриос Раллис е изтъкнат доктор по дентална медицина, известен с непоколебимия си ангажимент за подобряване на оралното здраве и изработване на трансформиращи усмивки. Като уважаван основател и директор на El Greco – Private Dental Care, д-р Раллис е начертал траектория, определена от непоколебима отдаденост на върховите постижения и неумолимото преследване на оптимална стоматологична помощ за всеки пациент. Роден на 1 ноември 1985 г. в Солун, Гърция, д-р Раллис е усъвършенствал многостранен набор от умения в различни дисциплини в денталната медицина, като по този начин подобрява качеството на опита и резултатите на пациентите.

Забележителните постижения на д-р Раллис се простират до отличието му като първия гръцки асистент в историята на дентална медицина в България. От октомври 2018 г. до януари 2023 г. д-р Раллис заема престижната роля на асистент във Факултета по дентална медицина в София, в рамките на Катедрата по протетична дентална медицина.

Това историческо постижение подчертава изключителния принос на д-р Раллис към денталното образование и отразява неговата отдаденост към предаването на знания и оформянето на бъдещето на денталните специалисти.

Неговото отличително присъствие се характеризира с цялостен подход за лечение на орални и стоматологични заболявания. Д-р Раллис практикува всички аспекти на стоматологията, но клиничната му работа се основава на комбинирана философия – сливане на диодни лазери и минимално инвазивна стоматология с протетична дентална медицина. Този подход не само подчертава ангажимента му към холистичната грижа, но и илюстрира неговата отдаденост да остане в челните редици на стоматологичния напредък.

Д-р Раллис, поема решаващата отговорност за подобряване на оралното здраве на пациентите на болница Европа и медицински център Еврохелт, като по този начин гарантира цялостното им благосъстояние, преди те да предприемат значителни хирургични интервенции. Този подход подчертава дълбокото разбиране на д-р Раллис за сложната връзка между оралното здраве и цялостното здравеопазване.

Освен това, д-р Раллис създава забележително сътрудничество с Доц. Николай Янев, Водещ личево-челюстен хирург и уважаван експерт в областта на лечението на онкологичните заболявания на главата и шията и възстановяването на сложните дефекти на лицето, с помощта на микросъдов трансфер и трансплантация на тъкани и рехабилитация.

Д-р Раллис,като специалист по протетична дентална медицина, безпроблемно интегрира експертизата си под ръководството на Доц. Николай Янев, завършвайки с хармонично сливане, което оптимално отговаря на нуждите на пациентите за протетично лечение и рахабилитация след лицево-челюстната хирургия.

Това сътрудничество не само демонстрира ангажимента на д-р Раллис към интердисциплинарен подход но също така подчертава неговата отдаденост да предоставя най-висококачествени грижи на пациентите по пътя им към възстановяване и рехабилитация.

В стремежа си да усъвършенства стоматологията, д-р Раллис стои като пример за професионализъм, състрадание и опит, оставяйки незаличимо въздействие на хората, с които общува.

С отличителна кариера, белязана от изключителна грижа за пациентите и значителен принос в тази област, д-р Димитриос Раллис продължава да оформя бъдещето на стоматологията и благосъстоянието на пациентите.


Прочетете повече за д-р Димитриос Раллис

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

 • Специализация

Пътешествието на д-р Раллис е едно от непрекъснатите постижения и специализации:

 • 2003-2010: Завършва бакалавърска степен по инфраструктурно инженерство от Университета за приложни науки в Тесалия, Гърция.
 • 2011-2017: Придобива магистърска степен по Дентална медицина от Медицински университет – София, класирайки се на 2-ро място сред връстниците си с отличен успех.
 • 2015 г.: Стажант за 3 месеца по орална и лицево-челюстна хирургия под ръководството на Доц. Ходор Факих в УМБАЛ СВ. АННА в София, България.
 • 2018 г.: Завършва индивидуално обучение по Орална хирургия под ръководството на
  Доц. д-р Николай Янев и след успешен конкурс като 1-вият гръцки гражданин в историята на денталната медицина в България поема длъжността асистент в Медицински университет – София. Преподава по дисциплините „Предклиника по протетична дентална медицина“ на студенти от 1-и 2-и и 3-и курс на български и английски език.

Завършил теоретичен и практически курс: „Материали и техники за отпечатъци върху импланти“ с лектори Доцент Стефанос Куртис и магистър зъботехник Хараламбос Струмбос, спонсориран от Zhermack.

 • 2018-2020: Завършил магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от Факултет по обществено здравеопазване на Медицински университет – София с отличен успех.
 • 2019: Придобива сертификат като сертифициран служител по лазерна безопасност (LSO) чрез AALZ Aachen Dental Laser Center в Германия.
 • 2019-2022: Придобива специалнтост по „Протетична дентална медицина“ от Факултета по дентална медицина на Медицински университет София.
 • 2021: Завършил теоретичен и практически курс: „ Укрепване на зъбни структури – клинични приложения на конци в стоматологията ” с лектор Ръководител на катедрата по консервативно зъболечение на AUTH – Медицински университет – Солун, Професор д-р Космас Толидис.
 • 2022: Завършил теоретичен и практически курс: „Кофердам – изолация без напрежение. Съвети и трикове според клиничните процедури” с лектор д-р Мариета Дочева със спонсорство Dentsply Sirona academy и Denta Technica.
 • 2022 г.: Завършил теоретичен и практически курс: „Директни антериорни възстановявания” с лектор д-р Радослав Аспарухов, спонсориран от GC България и Denta Technica.
 • 2022 г.: Завършил теоретичен и практически курс: „Мобилна дентална фотография” с лектор проф. Луис Хардан, спонсориран от Инфодент България.
 • 2023 : Завършил теоретичен и практически курс : “Индиректни адхезивни възстановявания чрез минимално инвазивен дигитален подход” с лектор Главен асистент д-р Георги Илиев, спонсориран от Dentstore България и VOCO.
 • Днес: Активно следване на магистърска програма, фокусирана върху „Лазерна терапия в денталната медицина“ в AALZ Aachen Dental Laser Center в Германия, в сътрудничество с AUTH – Медицински университет – Солун.

Пътешествието на д-р Раллис олицетворява всеотдайност, специализация и ангажимент за напредък в денталното здравеопазване.

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени