Какво е отосклероза?

woman-with-hearing-loss-or-hard-of-hearing-picture.jpg

Отосклерозата е заболяване, водещо до бавно и прогресивно намаление на слуха. Причините за възникването му не са напълно ясни, но е установена известна наследственост. Счита се също, че под въздействие на ендокринни фактори заболяването засяга по-често женския пол.
За да чуваме е необходимо слуховата верига в средното ухо, състоящата се от трите слухови костици – чукче, наковалня и стреме, да бъде подвижна. При отосклерозата настъпва фиксиране на най-малката кост в човешкото тяло – стремето. В следствие на това звуците не се предават адекватно към вътрешното ухо и настъпва намаление на слуха.
В началото намалението на слуха е за едното ухо, а в последствие се засяга и другото. Пациентите често се оплакват и от шум в ухото. Интересен факт е , че тези болни чуват по-добре в шумна обстановка.
Извършването на изследване на слуха (аудиометрия) е от съществено значение за поставяне на диагнозата.
Лечението на отосклерозата е оперативно. Хирургичната намеса се нарича стапедопластика. Част от стремето се премахва и на негово място се поставя протеза. Работи се изцяло през ушния канал. Пациентите се възстановяват бързо. Постепенно настъпва подобрение на слуха. В голяма част от случаите се повлиява и субективният шум.

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени