За първи път в болница „Европа“ навигационна система NaviENT

NaviENT1-4-5-1-1200x693.jpg

Отделението по Ушно-носно-гърлени болести към МБАЛ Европа разполага с най-новата, единствена по рода си в България, навигационна система NaviENT.

Нашият екип от УНГ специалисти, начело с проф.Венцислав Цветков, работи с новата система при извършването на хирургични процедури, включващи:

  • Ревизия на синусите
  • Нарушена синусова анатомия на развитие,следоперативни или такива с травматичен произход
  • Носни полипози и патологии,включващи фронталните, задните етмоидални и сфеноидални синуси
  • Доброкачествени и злокачествени неоплазмии
  • Болести, докосващи основата на черепа, орбитата, оптичния нерв или каротидната артерия
  • Състояния, при които има дефект на основата на черепа, риноликворея и др.

С тази система на работа УНГ екипът към МБАЛ Европа гарантира изключително бързо възстановяване на пациентите и минимален престой в болничното заведение.

Системата позволява извършването на оперативни интервенции с изключителна точност и прецизност, както и предотвратяването на последваща необходимост от ревизионна операция. Освен в оториноларингологията, новата технология се прилага успешно в оралната и в лицево- челюстната хирургия. Навигационната система облекчава работата на хирурга, води до намаляване на усложненията и времето за операцията.

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени