УНГ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ


При необхдимост, свържете се на тел:

+359 884 238 877
ДИАГНОСТИКА


Клиниката по уши, нос, гърло извършва диагностична и лечебна дейност III-ниво. Екипът е съставен от високо квалифицирани специалисти с богат опит. Практиката често изисква лечение на комплексни диагнози в областта на главата и шията, заради които разполагаме със специализирани лицево – челюстни хирурзи, дентална хирургия и педиатър при лечение на пациенти под 18г. възраст


Развиваме широк спектър от УНГ услуги в следните области:

 • Заболявания на ухото
 • Аудиометрия, тимпанометрия, отоакустични емисии (ОАЕ), слухови евокирани потенциали (BERA)
 • Заболявания на носа
 • Акустична ринометрия, ендоскопска диагностика на носа и синусите.
 • Заболявания на гърлото и шията
 • Директна ларингоскопия, ларингостробоскопия, фонетография.

ХИРУРГИЯ


Основните проблеми, за които предлагаме професионално лечение са:

 • глухота /вкл. слухопротезиране/
 • функционални нарушения на носното дишане
 • гласови разстройства
 • козметични проблеми
 • периферни, вестибуларни заболявания.

Хирургия на ухо (тимпанопластика – затваряне дефект на тъпънчева мембрана, отосклероза)


Предлагаме слухосъхраняващи и слухоподобряващи оперативни интервенции, извършвани посредством използването на най-съвременните методи за безкръвна и атравматична хирургия (лазерна техника, високочестотна радиотермокоагулация).

Опеаративни интервенции:

 • Тимпанопластика
 • Осикулопластика
 • Стапедопластика и др.

Хирургия на носа и синусите (FESS – функционална ендоскопска синус хирургия; септопластика, ринопластика)


Извършваме съхраняващи и възстановяващи нормалното носно дишане оперативни интервенции посредством методите на т. нар. ендоназална функционална хирургия на носа и синусите (FESS).

Използвайки възможностите на лазерната и RTC (радиотермокоагулация) техника, се извършват корекции при заболявания като:

 • носна полипоза
 • хроничен синузит
 • изкривена носна преграда
 • хипертрофичен ринит
 • тумори на носа
 • околоносните кухини

Ларингеална хирургия (отстраняване на доброкачествени и злокачествени тумори)


Извъшрваме лазерна хирургия при туморни образувания в областта на ларинкса и хипофаринкса. Безкръвни оперативни намеси при промени в гласообразуването и стеснения в областта на ларинкса и трахеята.


Хирургия на тонзилите


Оперативни интервенции за отстраняване или намаляване размера на сливиците (небни и трета сливица) извършвани с помощта на най-съвременната безкръвна оперативна техника – хармоничен скалпел (ultracision).


Мекотъканна шийна хирургия


Оперативни интервенции при заболявания на слюнчените жлези, шийни кисти и туморни образувания в областта на лицето и шията.


Естетично-лицева хирургия


Естетеични хирургични намеси в областта на лицето и шията коригиращи вродени, придобити, посттравматични и др. дефекти на лицето, носа и ушите (ринопластика, аурикулопластика, лицев лифтинг и др).

Операциите за корекция на различни носни проблеми могат да се разделят най-общо на две групи.

 1. Козметични /Ринопластика (rinnoplastika)/ – засягат външния нос и са предимно козметични.
 2. Функционални /Септопластика (septoplastica) и конхотомия (conchotomy): другите, коригиращи вътрешните му структури, като изкривена носна преграда и/илиудебелена лигавица са строго функционални. Те целят подобряване на носното дишане.

Най-чести обаче са смесените проблеми, външното изкривяване на носа винаги води и до затруднение в носното дишане. И макар че са отделни операции, опитният специалист по УНГ ги извъшрва на един етап – едноетапна септоринопластика (septorhinoplastica).


За записване на час, обадете се на тел:

+359 884 238 877