ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ


При необхдимост, свържете се на тел:

+359 877 811 877
Отделението по Гастроентерология разполага с II-ро ниво на компетентност. Осигурен е напълно свободен и своевременен достъп както до амбулаторна, така и до болнична медицинска помощ като се осъществява лечение на следните гастроентерологични заболявания и процедури:


  • Абдоминална ехография
  • Гастроскопия
  • Колоноскопия
  • Диагноза и лечение на заболявания на ГИТ
  • Хронични възпалителни заболявания на червата
  • Диагноза и лечение на чернодробна цироз
  • Диагноза и лечение на хронични чернодробни заболявания

За записване на час, обадете се на тел:

+359 877 811 877