ЕКИП


УНГ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ


Проф. д-р Венцислав Цветков

УНГ специалист

Проф. д-р Венцислав Цветков


Проф. Д-р Венцислав Цветков е специалист по оториноларингология с повече от 25 годишен стаж. Завършва медицина в София през 1987.Проф. д-р Румен Бенчев

УНГ специалист

Проф. д-р Румен Бенчев


Проф. д-р Румен Бенчев е специалист по оториноларингология с повече от 20 годишен стаж. Завършил в Медицинска Академия София.Доц. д-р Христо Златанов

УНГ специалист

Доц. д-р Христо Златанов


„Безкръвни хирургични техники в оториноларингологията – лазерхирургия, радиотермоаблация, ултразвукова хирургия“.Доц. д-р Николай Янев

Лицево-челюстна хирургия

Доц. д-р Николай Янев


Доц д-р Николай Янев притежава двойно образование по Медицина (MD) и Стоматология (DMD). Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ).

Доц. Люба Друмева

УНГ специалист

Доц. Люба Друмева


Доц. Люба Друмева е специалист УНГ и фониатър с над 40 г. стаж. Успешно лекува пациенти със заболявания на гласа и с гласови професии. Завършва Медицински университет СофияД-р Зекерия Батмаз

Лекар УНГ- болести

Д-р Зекерия Батмаз


Специализант по Оториноларингология. Придобива Висшето си медицинско образование в Медицински факултет към Софийски университет.Д-р Лилия Георгиева

Лекар УНГ- болести

Д-р Лилия Георгиева


Д-р Лилия Иванова Георгиева е лекар специалист по УНГ- болести. Завършила е Висшето си Медицинско Образование в Медицински Университет град Плевен.Д-р Теодора Димитрова

Лекар УНГ- болести

Д-р Теодора Димитрова


Д-р Теодора Димитрова е специалист по Оториноларингология. Завършила е в Медицински Университет – гр. Плевен.


Лекар УНГ- болести

Д-р Николай Бановски

Лекар УНГ- болести

Д-р Здравко Цолов
Д-р Георги Хаджиев

Специалист дентална медицина

Д-р Георги Хаджиев


Завършил факултета по дентална медицина – гр. София. Защитил специаност орална хирургия в същия факултет. Работил е във водещи клиники по дентална медицина.Д-р Станимира Желязова

Педиатър

Д-р Желязова


Д-р Станимира Желязова е лекар – педиатър по УНГ болести. Завършила е Висшето си Медицинско Образование в Медицински Университет гр. София.


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ


Д-р Николай Костов

Ръководител отделение “Гастроентерология“

Д-р Николай Костов


Д-р Николай Димитров Костов е завършил медицина във ВМИ град София 1981 г. Придобива специалност по Вътрешни болести във ВМИ – гр. София.Д-р Тодорка Аргирова

Гастроентеролог

Д-р Тодорка Аргирова


Д-р Тодорка Аргирова е специалист по Вътрешни болести и гастроентерология. Диплома за гастроентерология и диететика.Д-р Величка Треновска

Гастроентеролог

Д-р Величка Треновска


Родена в гр. Благоевград. Завършва медицина в МУ – Пловдив. Работила като интернист в ЦСМП – Благоевград.


ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНАСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (ОАИЛ)


Д-р Ясен Арабаджиев

Анестезиолог

Д-р Ясен Арабаджиев


Д-р Ясен Арабаджиев е завършшил медицина през 1991 г. във ВМИ – гр. Варна. Придобива специалност „Анестезиология и реанимация” в МУ гр. София.
Анестезиолог

Д-р ДаракчиеваДЕРМАТОЛОГИЯ И ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА


Д-р Емил Бърдаров

Дерматология, Венерология, Естетична медицина

Д-р Емил Бърдаров


Д-р Емил Бърдаров е специалист по дерматология и естетична медицина към МБАЛ ЕВРОПА. Завършва медицина през 1992 и придобива специализация 1997.Д-р Иво Литов

Дерматология и дерматохирургия

Д-р Иван Литов


Д-р Литов e дерматолог и дерматохирург с дългогодишна практика. Специализирал е в клиниката по дерматология и венерология към Военномедицинска академия.Д-р Валентина Брощилова

Дерматовенерология и хистопатология

Доц. Валентина Брощилова


Доц. Валентина Брощилова завършва с отличие Медицински университет София през 2001 година.


ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ


Д-р Веселин Динев

Пластичен хирург

Д-р Веселин Динев


Д-р Веселин Динев специализира пластична, естетична и реконструктивна хирургия изцяло в Париж – Франция. Той започва своето обучение в най-голямата клиника – St. Louis.