Гастроентеролог

Д-р Величка Треновска

Д-р Величка Треновска, гастроентеролог

Свържете се с д-р Величка Треновска

ЗА КОНТАКТ+359 877 811 877

info@bolnicaevropa.bg

Запазете час


Родена в гр. Благоевград. Завършва медицина в МУ – Пловдив. Работила като интернист в ЦСМП – Благоевград, Гастроентерологично отделение на МБАЛ – Благоевград, СПО – ВМА София

Завършила специализацията по Гастроентерология в Клиника по Гастроентерология и Хепатология, ВМА София.
Следдипломната и квалификация е в областта на ултразвуковата диагностика.


Клинични интереси:

Ендоскопска диагностика на горен и долен гастроинтестинален тракт.
Член е на: Българско дружество по Гастроентерология / БДГЕ/;
Българска асоциация по ултразвук в медицината / БАУМ/
Национално научно дружество по медицинска онкология / ННДМО/
Български лекарски съюз / БЛС /