Консултант лицево-челюстна хирургия

Доц. д-р Николай Янев

Доц. д-р Николай Янев

Свържете се с доц. д-р Николай Янев

ЗА КОНТАКТ+359 884 238 877

info@bolnicaevropa.bg

Запазете час


Доц д-р Николай Янев притежава двойно образование по Медицина (MD) и Стоматология (DMD), призната специалност по Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ) в България и по Орална и Лицево-челюстна хирургия (OMFS) във Великобритания, както и защитен докторат по Медицина (PhD). Той е Лицево-челюстен хирург в СБАЛ по ЛЧХ – София, Консултант Лицево-челюстен хирург към МБАЛ Европа – София, Консултант Лицево-челюстен хирург в Royal Derby Hospital, Великобритания и Доцент към МУ – Плевен.

Д-р Янев притежава широк клиничен опит по въпросите на онкологичните заболявания на главата и шията, на лечението на вродените и придобитите деформации на лицето и шията, на травмите на лицето и шията, на заболяванията на долночелюстните стави, както и в областта на зъбно-челюстната хирургия.

Доц д-р Николай Янев е роден през 1976 г. в гр.Русе. През 1994 г. завършва 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт “Иван Вазов” в София. След редовната си военна служба, завършила през 1996 г., придобива последователно магистърски степени по Стоматология (с успех от следването 5,67 и държавните изпити 6,00) и Медицина (с успех от следването 5,51 и държавните изпити 6,00) в Медицински университет – София.

Награден е с грамота за отличен успех от Университета. Впоследствие придобива специалност по Лицево-челюстна хирургия и защитава успешно докторска дисертация на тема: „Механизъм насочено лечение на болката: експериментални модели и фармакологични въздействия“, отново в Медицински университет – София.


От 2003 г. до края на 2005 г. работи в клиниката по Лицево-челюстна хирургия на ВМА-София, а от началото на 2006 до месец Май 2012 г. в Специализираната Болница за Активно Лечение по Лицево-Челюстна Хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) – София. От месец Юни 2012 г., след успешен конкурс, се присъединява като Clinical Fellow към екипа на Департамент „Глава и Шия“ в един от водещите международни онкологични центрове – този в University College London Hospital (UCLH), Великобритания. В UCLH, д-р Янев работи активно по въпросите на лечението на онкологичните заболявания на главата и шията и възстановяването на сложните дефекти на лицето, с помощта на микросъдов трансфер и трансплантация на тъкани.